Menu
 • English
 • Eesti
Terrass
Stiilne
Hoovimaja
Kurgo Villa Hotell
Suvelõpu eripakkumine otsebroneerijale
Kurgo Villa Hotell
Suvelõpu eripakkumine otsebroneerijale
s9
Terrass
Stiilne
Hoovimaja

Hubane ja privaatne hotell Pärnus – tere tulemast
Kurgo Villa Hotelli!

Soovime, et tunneksite end meie juures eriliselt.
Tutvuge kodulehel meie teenuste ja pakettidega ning lisaküsimuste korral võtke julgesti ühendust.
Meie sõbralik personal leiab teie jaoks parimad lahendused.

Meeldivate kohtumisteni!

sustainable destinationtop hotel in parnuSiin on turvaline

Turvaline külastus

Kurgo Villa Hotell järgib Terviseameti poolt kehtestatud nõudeid COVID-19 leviku piiramiseks.

Kui teil on vahetult enne külastust või külastuse päeval esinenud haigussümptomeid, siis palume sellest teada anda ning muudame teie külastuse kuupäevi.

Oleme suurendanud avalikes siseruumides puhastamise ja desinfitseerimise sagedust, keskendudes vastuvõtuletile, ukselinkidele jne.

Hotellitoad läbivad enne külaliste saabumist meie tublide töötajate poolt põhjaliku desinfitseerimise ja puhastuse.

Kui teil on küsimusi või kui me saame teie hotellis viibimist veelgi mugavamaks muuta, siis palume julgelt ühendus võtta kurgovilla@kurgovilla.ee või 442 5736.

HEA TAHTE KOKKULEPE TURVALISUSE TAGAMISEKS COVID-19 PUHANGU AJAL

Hea tahte kokkuleppega liitunud teenusepakkuja juures võid olla kindel, et:

 • külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav;
 • kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös;
 • siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;
 • desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;
 • sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;
 • personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;
 • tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;
 • haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;
 • haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;
 • osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.